Csoportjainkról dióhéjban:

A HEXENSCHULE NYELVISKOLA szolgáltatásai között szereplő NYELVEK a következők: ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ

1. A Hexenschule Nyelviskola 6 éves kortól 106 éves korig vállal nyelvi fejlesztést az alábbi szempontok szerint, 60 és 90 perces tanórákon megvalósítva az oktatási célokat, maximum 3-6 fős csoportokban, de egyéni és páros formában egyaránt, az egyéni igényeket egyeztetve
normál haladási tempóban vagy intenzív kurzusokon.
Felnőttképzésünk ismérvei:
nyelvvizsga-felkészítés alap-, közép- és felsőfokra, államilag elismert és nemzetközi
nyelvvizsgákra: ORIGO, Pannon, ECL, Euro, FARBE, Cambridge, Goethe….;
érettségi felkészítés közép és emelt szintre;
nyelvi felvételi vizsgára való felkészítés;
nyelvi felkészítés belföldi, külföldi munkához;
szakmai nyelvvizsgára való felkészítés;
általános és középiskolások nyelvi fejlesztése, képzése, korrepetálása;
pótvizsgára –felkészítés

2.A Hexenschule Gyermek-nyelvsuli nyelvi szaktanító -oktatói nagy motiváltsággal és
odaadással látják el feladatukat a gyermekképzés területén is, előtérbe helyezve a játékosan,
könnyeden munkáltató, beszédközpontú nyelvi fejlesztési formákat az egyéni és kiscsoportos
foglalkozásokon, ami itt is maximum 3- 6 fős csoportokat jelent, de lehetőség nyílik egyéni és
páros részvételre is 6 és 14 éves kor között korosztályos felosztásban.
Gyermekképzésünk ismérvei:
iskolai nyelvoktatást megelőző nyelvi alapozás;
iskolai nyelvoktatáshoz felzárkóztató, kísérő, támogató nyelvoktatás;
iskolai nyelvoktatáson túlmutató tehetség-gondozás;
nyelvi szaktanítók közreműködésével